A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG GÁRDONYI NYILATKOZATA

0
A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE – A SZAKMA EGYSÉGES TERMINOLÓGIÁJÁNAK KIALAKITÁSA ÉRDEKÉBEN – AZ ALÁBBI MEGHATÁROZÁSOKAT FOGADJA EL A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ALAPKATEGÓRIÁIKÉNT:

1. A PUBLIC RELATIONS-t gyűjtőfogalomnak tekintjük.
2. A PUBLIC RELATIONS elméleti meghatározása:
A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, a szervezetek és a környezetük közötti
– kölcsönös előnyökön alapuló – kommunikációs kapcsolatok alakítása. Ennek alapján a PR
feladatai:
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok elemzése
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs programok szervezése
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs programok tervezése és kivitelezése
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs programok kiértékelése.
3. A PUBLIC RELATIONS tömör meghatározása:
Egy szervezet kommunikációjának szervezése. (Vandermeiden)
4. A PUBLIC RELATIONS részterületeinek meghatározása:
TANÁCSADÁS (Counseling)
Szervezetek vezetői tevékenységének segítése a stratégiai és taktikai döntésekben,
elsősorban a szervezeti kommunikációban és kapcsolatépítésben.
A Public Relations munka része a szervezeti tevékenység véleményezése, javaslattétel a
kommunikációs problémák megoldására.
KOMMUNIKÁCIÓ
Információk cseréje, vagy az a tevékenység, amellyel üzeneteket juttatunk el egyik féltől vagy
csoporttól egy másikhoz.
KUTATÁS (Research)
A PR folyamatát megalapozó, információt gyűjtő és elemző tevékenység, amely a szervezet
belső és külső viszonyainak megismerését szolgálja.
BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ (Internal Communication, Employee Relations)
A szervezet vezetőinek és munkatársainak, illetve csoportjainak egymás közötti szervezett
információcseréje.
SZEMÉLYES KAPCSOLATOK (Human Relations)
A PR tevékenységhez kapcsolódó önálló kategória, az egyének közötti kommunikációs
kapcsolatok alakítását célozza.
KÜLSŐ KAPCSOLATOK (External Relations)
A szervezet teljes külső környezetével kialakított kommunikációs kapcsolatok szervezése. A részletezésre kerülő kapcsolat-körök gyűjtőkategóriája.
NON-PROFIT PR (NONPROFIT PR)
A nem profit-orientált szervezetek kommunikációs tevékenységének szervezése.
PROFIT PR
A profitorientált szervezetek kommunikációs tevékenységének szervezése.
CORPORATE PR
A szervezet „személyiségével” kapcsolatos (belső és külső) kommunikáció szervezése (ideértve a szervezet IMAGE-ének gondozását is ).
MARKETING-PR (Consumer Relations)
Értékesítés-centrikus információcsere, a szervezet teljes PR tevékenységének az a része, amely a marketing aktivitás bizalmi környezetét alakítja ki.
A „Marketing-PR” szorosan kapcsolódik a marketingkommunikáció egyéb elemeihez.
ÁGAZATI KAPCSOLATOK (Industry Relations)
A partnerekkel és versenytársakkal történő kommunikációs kapcsolatok szervezése.
SZAKMAI KAPCSOLATOK (Professional Relations)
A szervezet szakterületéhez kapcsolódó tudományos, oktatási, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő kommunikáció szervezése.
PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK (Financial Relations)
A szervezet és a tulajdonosok, a befektetők, a részvényesek, a támogatók, a hatóságok, a pénzintézetek közötti kommunikáció és kapcsolatok szervezése.
A „pénzügyi kapcsolatok” gyűjtőkategória. Területei:
BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK (Investor Relations)
A szervezet és az intézményi, egyéni és dolgozói befektetők közötti kommunikáció szervezése.
KAPCSOLATTARTÁS A RÉSZVÉNYESEKKEL ÉS A TULAJDONOSOKKAL (Shareholders Relations)
A szervezet és a tulajdonosok, részvényesek közötti kommunikációs kapcsolatok szervezése.
PÉNZÜGYI SZERVEZETEKHEZ ÉS HATÓSÁGOKHOZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATOK (Financial Institutional Relations)
A szervezet és a pénzügyi környezet szereplői közötti kommunikáció szervezése.
TÁMOGATÁS
Olyan tevékenység, amely a szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja más szervezet, egyén vagy tevékenység presztízsének felhasználásával.
A „támogatás” gyűjtőkategória. Területei:
SZPONZORÁLÁS (Sponsorship)
Ellentételezett anyagi /vagy egyéb/ támogatás nyújtása.
MECENATÚRA (Donation)
Ellenszolgáltatás nélküli támogatás nyújtása.
TÁRSADALMI ÜGYEK KEZELÉSE (Issue Management)
A társadalom egészét, illetve csoportjait foglalkoztató és a szervezetet érintő kérdések kezelése és kommunikációjának szervezése.
KISEBBSÉGI KAPCSOLATOK (Minority Relations)
A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal kapcsolatos kommunikáció szervezése.
KORMÁNYZATI ÉS KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK (Public Affairs)
A jogalkotók, a Kormány, a kormányzati szervek, az önkormányzatok, az érdekképviseleti szervek és a szervezet/környezet közötti információcsere szervezése.
A kapcsolattartás szervezése azokkal, akik alakithatják a törvényhozás munkáját, az országos, ill. helyi politikát.
A „Public Affairs” gyűjtőkategória. Területei:
LOBBYZÁS
A törvényhozói, jogszabályalkotói és végrehajtói hatalom képviselőinek szabályozott keretek között történő meggyőzése a szervezet vagy csoport érdekeinek érvényesítésére. (Hazai szabályozása szükséges!)
KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK (Government Relations)
Információcsere a törvényhozói, jogszabályalkotói és végrehajtói hatalom képviselői és a szervezet között.
ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATOK
A szervezet működési területén található közösségekkel, önkormányzatokkal, illetve egyénekkel fenntartott kapcsolat és kommunikáció szervezése.
ÉRDEKKÉPVISELETI KAPCSOLATOK
Információcsere szervezése a társadalomban működő érdekképviseleti szervekkel, illetve ezek egyéni tagjaival.
MÉDIAKAPCSOLATOK (Media Relations)
A nyomtatott és elektronikus sajtó intézményeivel, a szerkesztőségekkel, a kiadókkal és azok munkatársaival, az újságírókkal fenntartott kapcsolatok szervezése a szervezet publicitása érdekében, a szervezet iránti érdeklődés fenntartásával.
A „Médiakapcsolatok” gyűjtőfogalom. Területei:
SZERKESZTŐSÉGI KAPCSOLATOK
A sajtóorgánumok szerkesztőségeivel történő kapcsolatok ápolása, a szerkesztői munka orientálása.
UJSÁGÍRÓI KAPCSOLATOK (Press Relations)
Rendszeres informálás és kapcsolattartás az újságírókkal.
PUBLICITÁS (Publicity)
Célzatosan tervezett, hírértékűvé formált üzenetek terjesztése a kiválasztott médiumokon keresztül egy szervezet vagy személy érdekének elősegítésére, a médiának fizetendő ellenszolgáltatás nélkül.
PR-SZAKEMBER (Public Relations Practitioner)
A Public Relations szakterületét ellátó gyakorlati szakember megnevezése: „PR – SZAKEMBER”
Feladatai:
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok elemzése
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs programok szervezése
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs programok tervezése és kivitelezése
 a szervezet és környezete közötti kommunikációs programok kiértékelése.

Gárdony, 1992. Szeptember 11-12.

Vélemény, hozzászólás?