Források

A MAGYAR VIRTUÁLIS PUBLIC RELATIONS MÚZEUM anyagának összegyűjtésekor részben személyes tárgyak, dokumentumok, emlékek álltak a Múzeum kurátorainak rendelkezésére, másrészt internetes forrásokból is gyűjtöttünk dokumentumokat.

A szerkesztők ezúton mondanak köszenetet mindenkinek, aki a múzeum rendelkezésére bocsátott bármilyen tárgyat, emléket, dokumentumot, illetve szeretnénk megköszönni azoknak a szervezeteknek, amelyek internetes oldalaik segítségével járultak hozzá a múzeum anyagának megjelenítéséhez.

Számos dokumentumot a kutatómunkánk során az interneten találtunk meg, valamely szakmai szervezet honlapján, illetve a New Yorkban működő The Muzeum of Public Relations gyűjteményében leltünk rá különböző anyagokra.

Köszönjük szépen!

MAGYAR VIRTUÁLIS PUBLIC RELATIONS MÚZEUM KURÁTORAI nevében

Barát Tamás,

az MPRSZ alapitó főtitkára, későbbi ügyvezetője, alelnöke, az IPRA Magyar Tagozat elnöke, a PR-fejlesztéséért Alapitvány, valamint az MPRSZ örökös tagja

 

Felhasznált források:

 

Köszönetnyilvánítás a PR-Múzeum segitői részére!

A PR-Múzeum kurátorai ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni mindazok számára, akik a birtokukban található dokumentumaikat, fotóikat, videóikat, vagy bármely más adataikat a múzeum létesitéséhez a kurátorok rendelkezésére bocsátották.

Kiemelt köszönet illeti meg 

  • Ferling József, az MPRSZ korábbi alelnöke, későbbi elnöke, az MPRSZ Örökös Tagja, 
  • Sárosi Péter, a PR-fejlesztéséért Alapitvány korábbi elnöke, az 1989-ben létrejött első magyar pr-ügynökség – a PublicPress – alapítója, az MPRSZ Örökös Tagja, 
  • Tábori György, az MPRSZ első nemzetközi titkára, az IPRA Magyar Tagozat korábbi elnöke, az MPRSZ Örökös Tagja, 
  • Dr. Rácz Gábor, az MPRSZ korábbi  elnökségi tagja, az MPRSZ Örökös Tagja, az Örökös Tagok Testülete koordinátora,
  • Kovács Simon Zsuzsanna, Az MPRSZ alapitó elnökség szervező titkára, 

személyét kutató munkájukért és a megküldött dokumentumokért.