Örökös tagok

Az MPRSZ örökös tagjai:

 

Az MPRSZ Alapszabálya szerint

8.1.Örökös tag lehet az a jelenlegi vagy korábbi MPRSZ tag természetes személy, akit az MPRSZ céljainak előmozdítása érdekében kifejtett kimagasló érdemei elismeréseként az MPRSZ – a korábban már örökös tagnak választott személyek javaslata és az  – Elnökség egyhangú határozata mellett a Közgyűlés elé írásos indoklással előterjeszt, s akit a Közgyűlés 2/3-os, nyílt szavazással örökös tagnak elfogad.
a.) Örökös tagnak választható évente egy, (rendkívül indokolt esetben két) személy:
– aki munkássága, illetve tevékenysége során elévülhetetlen érdemeket szerez a pr – tevékenység magyarországi meghonosítása, oktatása, művelése, népszerűsítése, elismertetése terén, és egyúttal
– tagsági viszonya gyakorlása során elévülhetetlen érdemeket szerezve hozzájárult az MPRSZ megerősödéséhez, hazai és nemzetközi elismertetéséhez, céljainak eléréséhez. 
– aki a korábban már örökös tagnak választott személyek indoklása szerint az örkös tagságra érdemes 
b.) Az örökös tag tanácskozási és szavazati joggal vehet részt az MPRSZ szerveinek ülésén, illetve munkájában és jogosult „A Magyar Public Relations Szövetség Örökös Tagja” címet használni.
c.) Örökös tagnak az Elnökség, a Felügyelő- és az Etikai Bizottság aktív tagjai nem jelölhetők.
d. Az Örökös tagok feladata:   
– Az MPRSZ reputációja színvvonalának megtartása, emelése, képviselete.
– Az MPRSZ elnöksége, Közgyűlése általi felkérésre, vagy saját indíttatásból szakmai állásfoglalásokra történő javaslattétel
– Javaslattétel az új örökös tagok személyére
– Részvétel az MPRSZ akkreditációs folyamatában
– Részvétel az MPRSZ rendezvényein, oktatási tevékenységében, pl. előadások tartása
– Az MPRSZ közgyűlésein, rendezvényein levezető elnöki teendők ellátása

Barát Tamás

Durkó Sándor László

Durkó Sándor

Ferling József

Galambos Béla

Galánfi Csaba

Dr. Németh Márta

Rácz Gábor

Sarlós Gábor

Sárosi Péter

Dr. Sós Péter János

Sós Péter János

Tábori György

Dr. Nyárády Gáborné

Tiszteletbeli tagok

Dr. Szondi György

Dr. Fazekas Ildikó

Sas István